starnet/themes/editable/kop.jpg Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen  
    Jaarprogramma -> activiteiten i.s.m. anderen
 
Home
Afgevaardigden
Werkgroepen
Lidkerken
Jaarprogramma
 
 
voorwoord voorzitter
vieringen
activiteiten
activiteiten i.s.m. anderen
Actueel
Columns
Columns archief
NDA
Kalender
Contact
Links
Programma seizoen 2016-2017 Activiteiten georganiseerd door de afzonderlijke kerken en maatschappelijke organisaties.

De Raad van Kerken zal, waar gevraagd en waar mogelijk, zijn ondersteuning verlenen aan activiteiten georganiseerd  door derden. Let hiervoor op de berichtgeving in de kerkbladen en lokale media (Bornse Courant).

Elke 2de zondag van de maand (behalve in juli en augustus) wordt in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 te Zenderen, om 10.30 uur een oecumenische Zwanenhof-viering gehouden in samenwerking met het Twents Liturgiekoor o.l.v. Bram van der Beek. Er worden Nederlandse liturgische gezangen gezongen, waaronder veel liederen van Huub Oosterhuis.

De Doopsgezinde gemeente houdt één maal per maand een bijbelkring, die open staat voor ieder die zich meer in de bijbel wil verdiepen. Informatie en aanmelding via ds. Carla Borgers (gegevens elders op deze website).
Tevens zijn er gedurende het winterseizoen enkele lezingen over verschillende onderwerpen in de kerk aan de Ennekerdijk, waarover u via de plaatselijke media wordt geinformeerd.

De Baptisten Gemeente houdt woensdagavond om de 14 dagen een bijbelstudie voor iedereen. Tevens vindt er iedere maandagavond om 18.30 uur repetitie plaats van het mannen kleinkoor. Belangstellenden kunnen luisteren en eventueel zich aanmelden om lid te
worden. Iedere zondag tijdens de ochtenddienst is er zondagsschool; ook voor kinderen wiens ouders geen lid zijn of de diensten niet bezoeken.
  pagina gewijzigd op 18-02-2017