starnet/themes/editable/kop.jpg Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen  
    NDA -> FinanciŽn
 
Home
Afgevaardigden
Werkgroepen
Lidkerken
Jaarprogramma
Actueel
Columns
Columns archief
NDA
 
 
Naam
Fiscaal nummer
Contactgegevens
Bestuur
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Doelstelling
Verslag
FinanciŽn
Kalender
Contact
Links

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording vindt plaats op kasbasis.

Jaarlijks wordt het kasboek door een tweetal bestuursleden gecontroleerd, waarna, bij goedkeuring, de penningmeester decharge wordt verleend.

 

Conform de statuten van de stichting zorgt de penningmeester jaarlijks voor een financieel jaarverslag welke uiterlijk in mei van het daaropvolgende jaar verschijnt. Het jaarverslag is voor iedereen ter inzage, het eerstvolgende in juni 2014.

  pagina gewijzigd op 31-12-2013