starnet/themes/editable/kop.jpg Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen  
    Home -> home
 
Home
 
 
home
Afgevaardigden
Werkgroepen
Lidkerken
Jaarprogramma
Actueel
Columns
Columns archief
NDA
Kalender
Contact
Links
Welkom op de website van de Raad van Kerken in Borne

Missie en doelstelling:
Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en het streven naar eenheid tussen de kerken alsmede de dienst van de kerken gezamenlijk aan de samenleving.

De Raad vergadert 6 keer per jaar. Per vergadering is een van de pastores aanwezig.

Wie hebben zitting in de Raad van Kerken?
·    Protestantse Gemeente Borne       2 leden
.    HH Jacobus en Johannesparochie bestaande uit de volgende geloofsgemeenschappen:                  
          St Stephanus te Borne              2 leden
          St Stephanus te Hertme            1 lid
.    Baptisten Gemeente                       1 lid
·    Doopsgezinde kerk                         1 lid
·    Parochie Zenderen                         1 lid


In de gemeentegids van Borne staat onder religie:
·    Humanistisch Verbond, afd. Midden- en Zuid Twente
·    Orde van de Vrije Weefsters Vinculum Verum
·    Orde van Weefsters Vita Feminea Textura
·    De Zwanenhof Bezinnings- en Conferentiecentrum
·    R.K. Parochiegemeenschap St. Stephanus Bornerbroek
·    Anglican Church in de kapel Weldam
·    Christengemeenschap, Beweging voor Religieuze Hernieuwing
·    Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten
·    Liberaal Joodse Gemeente Twente
·    Vrij-Katholieke Kerk Raalte
·    Vrije Gemeente van Religieus Humanisten afd. Oost Nederland
·    Zusters van Liefde van Schijndel
·    R.K. Karmelietessenklooster St. Jozef
·    R.K. Karmelietenklooster

Wat staat er niet in?
·    De Remonstrantse Gemeente
·    De Chaldese Christenen
·    De Moslims
·    De Syrisch-Orthodoxe Kerk

  pagina gewijzigd op 18-02-2017